Урт шугам руу зүсэх

p0

1. 2019 онд Аргентин.
Урт, 1500х6мм хэмжээтэй.